Disclaimer
Het auteursrecht op alle teksten binnen "Alma Huisken punt nl" (alle pagina's vallend binnen het domein www.almahuisken.nl) berust bij Alma Huisken. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alma Huisken deze teksten via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Linken naar en/of refereren aan "Alma Huisken punt nl" mag wel. Bij voorkeur met de URL www.almahuisken.nl.

Alma Huisken
E-mail: via het contactformulier

Het auteursrecht op het site-design en de HTML-code binnen "Alma Huisken punt nl" (alle pagina's vallend binnen het domein www.almahuisken.nl) berust bij Alma Huisken. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alma Huiskendeze code op te slaan en/of te verspreiden.

Yadua
E-mail: almahuisken@xs4all.nl
Het auteursrecht op de beelden binnen "Alma Huisken punt nl" (alle pagina's vallend binnen het domein www.almahuisken.nl), berust bij Doortje Stellwagen Fotografie.
Uitgezonderd: 'Alma in haar ekowinkel' (Anne-Mieke Zaat), 'kat op bruggetje' en 'kippen in het groen' (Tine Walberg-Keuning) en 'Heligan Gardens' (Heligan Gardens). Filmpje: Els Peek. Op alle rechtsbetrekkingen van Doortje Stellwagen Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie BFN, NVF en Gkf van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Doortje Stellwagen Fotografie
E-mail: info@doortjestellwagenfotografie.nl

Copyright 2003 - 2019 Alma Huisken, Doortje Stellwagen Fotografie. All rights reserved.
home | contact | colofon